czwartek, 29 października 2020 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Konta bankowe

dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych)
67 1010 1010 0402 8222 3100 0000
SWIFT: NBPLPLPW 
UWAGA !!! 
 Od dnia 01.01.2015 r. obowiązują nowe nr rachunków sum depozytowych
 
rachunek sum depozytowych PLN (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, licytacje, czynsze, itp.):
50 1130 1017 0021 1001 3290 0004
SWIFT: GOSKPLPW
 
rachunek sum depozytowych USD (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, licytacje, czynsze, itp.):
23 1130 1017 0021 1001 3290 0005
SWIFT: GOSKPLPW
 
rachunek sum depozytowych EUR (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, licytacje, czynsze, itp.):
07 1130 1017 0021 1001 3290 0002
SWIFT: GOSKPLPW
 
rachunek sum depozytowych CHF (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, licytacje, czynsze, itp.):
34 1130 1017 0021 1001 3290 0001
SWIFT: GOSKPLPW
 
rachunek sum depozytowych GBP (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, licytacje, czynsze, itp.):
77 1130 1017 0021 1001 3290 0003
SWIFT: GOSKPLPW

rachunek sum na zlecenie (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów oraz opłaty za wnioski o wpis do rejestru spadkowego)
07 1010 1010 0402 8213 9800 0000
SWIFT: NBPLPLPW
 
Rachunek Funduszu Pomocz Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
40 1130 1017 0013 4408 4820 0004
SWIFT: GOSKPLPW
 
Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
  • imię i nazwisko /nazwa firmy/;
  • wydział, którego wpłata dotyczy; 
  • sygnatura akt; 
  • numer karty dłużnika.
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

    Opublikował: Marcin Jankowski
Publikacja dnia: 09.03.2017
Podpisał: Marcin Krupa
Dokument z dnia: 15.01.2015
Dokument oglądany razy: 78 540