sobota, 20 sierpnia 2022 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 29.06.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: umieszczono Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Co 3013/22.pdf). Usunięto Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1780/20 .pdf).

• dla stron nieznanych z miejsca pobytu

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 2258/13) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 4974/13) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 247/16) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Ns 918/16) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 745/16) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Ns 257/17) (format.doc)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 160/16) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 226/17) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 45/16) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 134/17) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 1084/17) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 256/16) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 6877/05) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 1002/17) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 1181/17) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 1344/17) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn.II Ns 854/17 (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 1145/17 (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 991/17 (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn.II C 1337/18(format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn.II Ns 385/11) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII 380/18) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 1186/17) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Ns257_18.doc (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Ns 279/18 (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Nc 2562/18) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn.II C 2720/17) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 338/19) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Nc 1221/18) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 2904/16) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 2267/17) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 124/18) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 2602/17) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 150/18) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 647/18) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 338/19) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 2624/17) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 298/19) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 577/18) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 267/19) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 994/19) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 503/18) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 1070/18) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Co 1436/19) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 406/19) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II C 284/18) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 249/19) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 42/19) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 2517/15) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 2624/19) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 3261/19) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 3220/19) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 3295/19) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 3299/19) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 3305/19) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 3267 19) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 196/19) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 100/20) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Nc 131/20) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Cz 16/20) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 196/20) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 4777/03) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 4748/05) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 7507/03) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 3267/19) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 4748/03) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 4777/03) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 7507/03) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII C 208/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 334/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 519/16) (format pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Nc 1224/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII C 199/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 376/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 229/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 266/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII C 1137/19) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 449/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 668/19) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 706/19) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Co 344/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 4681/15) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 221/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 221/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 274/20) (format.pdf))

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 721/18) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 409/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 2239/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1333/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 589/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 749/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 670/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Ns 539/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. II Nc 909/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Ns 334/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Ns 148/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1795/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 531/21) (format.pdf)

2022

styczeń

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 523/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Ns 733/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 654/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 232/19) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 359/19) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 232/19) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Nc 693/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 731/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 1339/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Co 904/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII C 199/20) (format.pdf)

Luty

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII C 730/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Ns 137/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 1406/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 1237/14) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 82/17) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Ns 191/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 649/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 2648/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Ns 1567/06) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 124/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 471/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 51/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 230/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 2466/15) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 2481/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Co 572/19) (format.pdf)

Marzec

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1098/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1143/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1518/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1535/21) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1737/20 I) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 362/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Co 131/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1149/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1264/20) (format.pdf)

Kwiecień

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Nc 1574/20) (format.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Ns 461/17.pdf )

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 57/21 .pdf )

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 603/21 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 465/21 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 982/20 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 572/21 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 667/20.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 282/21 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Ns 527/20 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Ns 527/20 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 575/20 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 555/21 .pdf)

Maj

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 1018/21 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 1233/19  .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 58/21 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Ns 491/21.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 1406/20.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 780/21.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1356/21.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1337/21.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Ns 128/22.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII C 144/20.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII C 144/20.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 1398/21 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Co 883/21 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 605/21 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 980/19 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1691/20 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1780/20 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII C 1286/21 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII C 994/21 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII C 1152/18.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII C 1349/21.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII C 757/21.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII C 667/21.pdf)

Czerwiec

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 360/21.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 359/20.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1194/20.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1582/14.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. IIV C 2640/19.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 471/21.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 600/21.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 84/21.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Ns 247/21.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Ns 247/21.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 52/22.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn.I Nc 1025/17 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 466/20 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 247/16 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 435/21 .pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII C 404/21.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 392/21.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 2288/14.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Ns 201/22.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 359/19.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 359/19.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 2257/21.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII C 1621/21.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 948/13.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 2227/20.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. VII Ns 78/22.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I C 135/22.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1756/21.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 2168/20.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Ns 2267/20.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1776/21.pdf)

Ogłoszenie (dotyczy sygn. I Nc 1826/21.pdf)Opublikował: Mariusz Olszyna
Publikacja dnia: 29.06.2022
Podpisał: Marcin Krupa
Dokument z dnia: 21.06.2016
Dokument oglądany razy: 15 920