sobota, 4 kwietnia 2020 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie

ul. Terespolska 15a
03-813 Warszawa

Interaktywna mapa dojazdu

tel. 22 509-15-00 centrala

Biuro Obsługi Interesanta

tel. 22 509-11-61
tel. 22 509-11-62

                            tel. 22 509-16-74 - Kierownik Biura Obsługi Interesanta

adres email (dla wydziałow: cywilnych, rodziny i nieletnich, karnych, prac i ubezpieczeń społecznych): boi2@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

NIP 113-25-85-630

Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 - 18.00, wtorek - piątek od 8.00 do 16.00.

Godziny przyjęć interesantów: 

Poniedziałek 8.30-18.00, Wtorek-piątek 8.30-15.30

Kasa
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

  godziny urzędowania:
 
Poniedziałek: 08.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 8.30 - 15.30

UWAGA!!!
PILNY KOMUNIKAT
           Informujemy iż zgodnie z Zarządzeniami Nr 28/2020, Nr 31/2020, Nr 42/2020, Nr 43/2020 (treści Zarządzeń w zakładce aktualności) w dniach od 13 marca 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku zostają odwołane w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie wszystkie sprawy wyznaczone na rozprawy i posiedzenia jawne za wyjątkiem spraw pilnych (§ 2 Zarządzenia nr 31/20)z tym zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to wyznaczonych terminów publikacji orzeczeń.
 
Ponadto w terminie od 13 marca 2020 roku do 30 kwietnia  2020 roku ogranicza się pracę następujących komórek organizacyjnych sądu, tj. Biura Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt, Biura Podawczego, KRK, Kasy Sądu wyłącznie do:
·         udostępniania w czytelni akt spraw, w których wyznaczone będą w w/w okresie rozprawy i posiedzenia jawne oraz w których – w okresie od 13 marca 2020r. do 8 maja 2020r. – upływa termin do wniesienia środka odwoławczego;
·         przyjmowania pism procesowych głównie za pośrednictwem operatora pocztowego;
·         przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy sądu;
·         wydawania odpisów i wypisów z akt, jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego; w wyjątkowych niecierpiących zwłoki przypadkach możliwe jest wydanie dokumentów w budynku sądu na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału;
·         udzielania informacji wyłącznie telefonicznie lub z wykorzystaniem środków informacji elektronicznej;
Wstrzymuje się od dnia 16 marca 2020r. do 30 kwietnia 2020r. bezpośrednią obsługę interesantów wnioskujących o informację z Krajowego Rejestru Karnego. Zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można kierować drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2020 (treść w zakładce aktualności) odwołuje się dyżury poniedziałkowe w godzinach 16.00-18.00 od 16 marca 2020r. do 31 marca 2020 roku.
Ponadto wstrzymuje się przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Prezesa Sądu i Przewodniczących Wydziałów.
Informacje udzielane są za pośrednictwem numeru telefonu infolinii Biura Obsługi Interesanta (22) 50 91 11 61 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: boi2@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl.

Uruchamia się dodatkowe nr telefonów w ramach Biura Obsługi Interesanta:
I Wydział Cywilny –  (22) 509 15 67,  (22) 509 15 65, (22) 509 17 09
II Wydział Cywilny – (22) 509 17 24, (22) 509 15 71,  (22) 509 11 87, (22) 509 15 73
III Wydział Karny –   (22) 509 15 37,
(22) 509 16 09 (Sekcja Wykonawcza),
(22) 509 16 39 (Sekcja Post. Przygotowawczego)
IV Wydział Karny -  (22) 509 17 33,
(22) 509 16 13, (22) 509 15 81  (Sekcja Wykonawcza),
(22) 509 11 85 (Sekcja Wykroczeń)
V Wydział Rodzinny i Nieletnich – (22) 509 16 60, (22) 509 17 51, (22) 509 11 79
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych –  (22) 509 16 16
VII Wydział Cywilny – (22) 509 15 79, (22) 509 15 63. (22) 509 15 64, (22) 509 16 65, (22) 509 11 32

 


Właściwość

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła.

Informacja dotycząca spraw cywilnych, rodzinnych i pracowniczych:

Sąd informuje, iż wskazanie w pierwszym piśmie wnoszonym do sądu (pozew, wniosek) numeru PESEL (w przypadku przedsiębiorców numeru NIP i numeru KRS) swojego oraz strony pozwanej lub uczestnika postępowania, przyspiesza merytoryczne rozpoznanie sprawy.

W momencie składania wniosku o wydanie tytułu wykonawczego wierzyciel powinien wnieść opłatę kancelaryjną w kwocie 6zł.

Aktualności

Informacja o sprawach które odbędą się w dniu 06 kwietnia 2020r.

03.04.2020

Sprawy, które będą rozpoznawane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie w dniu 06 kwietnia 2020 roku. 

Informacja o sprawach które odbędą się w dniu 03 kwietnia 2020r.

02.04.2020

Sprawy, które będą rozpoznawane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie w dniu 03 kwietnia 2020 roku 

Informacja o sprawach które odbędą się w dniu 2 kwietnia 2020r.

01.04.2020
Sprawy, które będą rozpoznawane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie w dniu 1 kwietnia 2020 roku


Opublikował: Marcin Krupa
Publikacja dnia: 24.03.2020
Podpisał: Marcin Krupa
Dokument z dnia: 28.12.2009
Dokument oglądany razy: 2 296 292