niedziela, 18 kwietnia 2021 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Informacja dla niepełnosprawnych

 niepełnosprawni
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy Interesantów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, iż wszelkich informacji o zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów.

Biuro Obsługi Interesantów mieści się na tzw. niskim parterze po prawej stronie od wejścia głównego do budynku. Aby umożliwić przemieszczanie się osobom z dysfunkcją ruchu w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich zainstalowano platformę dla osób niepełnosprawnych.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie dysponuje przeszkolonym pracownikiem w zakresie komunikacji w języku migowym.

W celu zamówienia akt, odpisów czy uzyskania informacji o stanie postępowania sprawy można skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Biuro Obsługi Interesantów, można również uzyskać informacje telefoniczną w sprawie lub po zgłoszeniu się do Biura Obsługi Interesantów skorzystać z pomocy pracownika w zakresie komunikacji w języku migowym.
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego w terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem lub za pomocą osoby przybranej w Biurze Obsługi Interesantów lub wykorzystując dostępny środek komunikacji;

Kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Interesantów

Nr telefonów:
022 5091 161 (informacja w sprawach cywilnych),
022 5091 162 (informacja w sprawach karnych, wykroczeniowych, rodzinnych i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych),
022 5091 163 (zamawianie akt do przejrzenia)

Informacje o infrastrukturze

Sądy Rejonowe przy ul. Terespolskiej 15A są dobrze przystosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchową, które mogą swobodnie poruszać się po całym budynku dzięki szerokim korytarzom oraz zainstalowanym odpowiednim windom. Budynek Sądów posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd do budynku. Przed budynkiem Sądu znajdują się 3 (trzy) miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (parking od strony ul. Terespolskiej 15A) oraz 2 miejsca parkingowe na parkingu wewnętrznym. Chęć skorzystania z parkingu należy zgłosić Ochronie gmachu przez domofon zainstalowany przed wjazdem na parking.
W budynku na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek natomiast od strony architektonicznej nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku ale proponujemy skorzystać z pomocy pracownika Sądu. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z takiej pomocy w terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem lub za pomocą osoby przybranej w Biurze Obsługi Interesantów.Opublikował: Marcin Krupa
Publikacja dnia: 05.07.2012
Podpisał: Marcin Krupa
Dokument z dnia: 05.07.2012
Dokument oglądany razy: 7 102