czwartek, 1 października 2020 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Udzielanie informacji

 Informacje uprawnionym osobom udzielane są w następujący sposób:

  • bezpośrednio – ta forma stwarza możliwość uzyskania najbardziej dokładnych i szczegółowych informacji;
  • telefonicznie (pod nr telefonów: 022 50 91 161 i 022 50 91 162 (tu możliwość uzyskania informacji jest ograniczona przez Regulamin BOI
  • drogą elektroniczną (poprzez formularz kontaktowy) – w tym przypadku zasady udzielania informacji również szczegółowo określa Regulamin BOI.
 FORMULARZ KONTAKTOWY

INFORMACJA
Po wciśnięciu „Wyślij formularz” na podany przez Państwa adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail (w celu weryfikacji poprawności adresu e-mail), dopiero po jej odebraniu i wejściu na adres zawarty w wiadomości, proces zamówienia akt będzie kompletny (w przypadku zamówienia akt lub odbioru odpisu o terminie wglądu do akt / odbioru odpisu  zostanie wysłana do  Państwa druga wiadomość e-mail).
W Biurze Obsługi Interesantów nie udziela się porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w danej sprawie, opartą na informacjach lub materiałach przedstawionych przez Interesanta. Celem porady prawnej jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia przez Interesanta przed Sądem w przedmiocie, którego sprawa dotyczy lub polega na sporządzeniu w sprawie projektu pisma procesowegoOpublikował: Marcin Jankowski
Publikacja dnia: 19.06.2015
Podpisał: Joanna Sobiech - Fabijańska
Dokument z dnia: 25.03.2014
Dokument oglądany razy: 30 962