piątek, 31 maja 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Wersje archiwalne: Strona główna

Wersja z dnia: 19.04.2024
Powód wprowadzenia zmian: 31 maja 2024 sąd nieczynny

Wersja z dnia: 19.01.2024
Powód wprowadzenia zmian: 2 maja 2024 sąd nieczynny

Wersja z dnia: 05.01.2024
Powód wprowadzenia zmian: usunięto: 29 grudnia 2023r. kasa będzie nieczynna.

Wersja z dnia: 20.12.2023
Powód wprowadzenia zmian: usunięcie informacji o dniach wolnych

Wersja z dnia: 19.12.2023
Powód wprowadzenia zmian: umieszczono: 29 grudnia 2023r. kasa będzie nieczynna.

Wersja z dnia: 19.12.2023
Powód wprowadzenia zmian: 22 grudnia 2023r. i 2 stycznia 2024r. - SĄD NIECZYNNY

Wersja z dnia: 06.12.2023
Powód wprowadzenia zmian: 22 grudnia 2023r. i 2 stycznia 2024r. - SĄD NIECZYNNY

Wersja z dnia: 28.08.2023
Powód wprowadzenia zmian: Pisma procesowe składane do sądu (np. pozwy, wnioski w postępowaniu nieprocesowym, środki zaskarżenia) muszą zawierać własnoręczny podpis i mogą być złożone w Biurze Podawczym w budynku sądu lub oddane w polskiej placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w zagranicznej placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Pisma procesowe przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem platformy e-PUAP nie wywołują skutków procesowych. Wnoszenie pism w formie elektronicznej jest możliwe wyłącznie w sprawach, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. skarg lub wniosków oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Wersja z dnia: 16.08.2023
Powód wprowadzenia zmian: usunięto informację o dniu wolnym 14 sierpnia 2023r.

Wersja z dnia: 07.08.2023
Powód wprowadzenia zmian: umieszczono informacje o przerwach w pracy kasy.

Wersja z dnia: 30.06.2023
Powód wprowadzenia zmian: 14 sierpnia

Wersja z dnia: 30.06.2023
Powód wprowadzenia zmian: poprawka edytorska.

Wersja z dnia: 20.06.2023
Powód wprowadzenia zmian: umieszczenie skorygowanej informacji o ankiecie satysfakcji.

Wersja z dnia: 19.04.2023
Powód wprowadzenia zmian: usunięto informacje o dniach wolnych.

Wersja z dnia: 11.04.2023
Powód wprowadzenia zmian: dni wolne

Wersja z dnia: 14.03.2023
Powód wprowadzenia zmian: usunięto nekrolog.

Wersja z dnia: 14.03.2023
Powód wprowadzenia zmian: .

Wersja z dnia: 02.11.2022
Powód wprowadzenia zmian: klepsydra Ewa Kopczyńska

Wersja z dnia: 27.10.2022
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja dnia wolnego 31/10/2022

Wersja z dnia: 29.07.2022
Powód wprowadzenia zmian: 31 października 2022 - sąd nieczynny

Wersja z dnia: 29.07.2022
Powód wprowadzenia zmian: ankieta

Wersja z dnia: 29.07.2022
Powód wprowadzenia zmian: ankieta

Wersja z dnia: 22.06.2022
Powód wprowadzenia zmian: ankieta

Wersja z dnia: 26.05.2022
Powód wprowadzenia zmian: usunięto info. o dniach wolnych

Wersja z dnia: 29.04.2022
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja podpisów obrazków

Wersja z dnia: 05.04.2022
Powód wprowadzenia zmian: maj_czerwiec dni wolne

Wersja z dnia: 05.04.2022
Powód wprowadzenia zmian: Uprzejmie informujemy, że do czasu rozstrzygnięcia oferty konkursowej, w tutejszym Sądzie nie funkcjonuje punkt kserowania dokumentów.

Wersja z dnia: 29.03.2022
Powód wprowadzenia zmian: Uprzejmie informujemy, że do czasu rozstrzygnięcia oferty konkursowej, w tutejszym Sądzie nie funkcjonuje punkt kserowania dokumentów.

Wersja z dnia: 28.02.2022
Powód wprowadzenia zmian: aktualziacja

Wersja z dnia: 31.01.2022
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 13.01.2022
Powód wprowadzenia zmian: Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 1 lutego 2022 roku do 28 lutego 2022 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 31/22

Wersja z dnia: 03.01.2022
Powód wprowadzenia zmian: usunięto baner 7 stycznia

Wersja z dnia: 03.01.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzeniem nr 147/21

Wersja z dnia: 29.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 1 stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 147/21

Wersja z dnia: 29.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 29.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: up

Wersja z dnia: 29.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 29.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: Informacja

Wersja z dnia: 28.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: test

Wersja z dnia: 15.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 30.11.2021
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 30.11.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzeniem nr 138/21

Wersja z dnia: 19.11.2021
Powód wprowadzenia zmian: usunięcie klepsydry

Wersja z dnia: 09.11.2021
Powód wprowadzenia zmian: 12.11.2021

Wersja z dnia: 09.11.2021
Powód wprowadzenia zmian: 12.11.2021 dzień wolny

Wersja z dnia: 29.10.2021
Powód wprowadzenia zmian: klepsydra

Wersja z dnia: 30.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: dodano PILNY KOMUNIKAT Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 1 listopada 2021 roku do 30 listopada 2021 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 131/21 w pomieszczeniach służbowych Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie w ramach bezpośredniej obsługi interesantów może przebywać:

Wersja z dnia: 22.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 22.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: poprawiono link

Wersja z dnia: 22.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: _blank

Wersja z dnia: 22.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: poprawiono informacje o filmie

Wersja z dnia: 01.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: informacje i ułatwienia

Wersja z dnia: 24.08.2021
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 17.08.2021
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 17.08.2021
Powód wprowadzenia zmian: Link do ankiety

Wersja z dnia: 30.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: Link do ankiety

Wersja z dnia: 30.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: poprawki

Wersja z dnia: 07.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzeniem nr 80/21

Wersja z dnia: 01.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 01.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: u2

Wersja z dnia: 01.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: u1

Wersja z dnia: 01.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: up

Wersja z dnia: 01.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 01.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: red

Wersja z dnia: 01.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: update2

Wersja z dnia: 30.04.2021
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 23.04.2021
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 09.04.2021
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja komunikatu

Wersja z dnia: 09.04.2021
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja komunikat

Wersja z dnia: 09.04.2021
Powód wprowadzenia zmian: aktu. dat

Wersja z dnia: 26.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 12 kwietnia 2021 roku do 23 kwietnia 2021 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 40/21 ogranicza się pracę następujących komórek organizacyjnych sądu, tj. Biura Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt, Biura Podawczego, KRK, Kasy Sądu wyłącznie do:

Wersja z dnia: 26.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: aktualziacja

Wersja z dnia: 26.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 26.02.2021
Powód wprowadzenia zmian: od 29 marca 2021 roku do 09 kwietnia 2021

Wersja z dnia: 29.01.2021
Powód wprowadzenia zmian: aktualziacja

Wersja z dnia: 31.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja od 1 lutego 2021 roku do 28 lutego

Wersja z dnia: 07.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 03.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: komunikat

Wersja z dnia: 30.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: tel. 22 509-16-74 - Kierownik Biura Obsługi Interesanta

Wersja z dnia: 30.10.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzeniem nr 165/20

Wersja z dnia: 30.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: listopad

Wersja z dnia: 31.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 31.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: zmiana komunikatu

Wersja z dnia: 31.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: .

Wersja z dnia: 31.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: .

Wersja z dnia: 31.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: .

Wersja z dnia: 31.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: *

Wersja z dnia: 31.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: *

Wersja z dnia: 31.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: a

Wersja z dnia: 31.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: ap

Wersja z dnia: 31.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 31.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 31.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: up

Wersja z dnia: 31.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: up

Wersja z dnia: 31.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzeniem nr 124/20

Wersja z dnia: 30.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: od dnia 01 sierpnia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020(...)

Wersja z dnia: 10.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: akt. komunikatu

Wersja z dnia: 04.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: up

Wersja z dnia: 29.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: up

Wersja z dnia: 29.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 25.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: up

Wersja z dnia: 25.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: up

Wersja z dnia: 18.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: up

Wersja z dnia: 30.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 06.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: aktuializacja komunikatu

Wersja z dnia: 24.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 16.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja komunikatu

Wersja z dnia: 13.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: zmiana komunikatu

Wersja z dnia: 13.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: komunikat

Wersja z dnia: 12.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 12.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: up

Wersja z dnia: 09.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: wiruskorona

Wersja z dnia: 18.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 06.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: informacje dot 24,27 i 31 grudnia

Wersja z dnia: 19.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: up

Wersja z dnia: 09.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 09.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: img

Wersja z dnia: 09.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: img

Wersja z dnia: 04.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 04.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: a2

Wersja z dnia: 03.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: a

Wersja z dnia: 01.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: poprawka tel IV K

Wersja z dnia: 26.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 22.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodatkowe numery telefonów w ramach Biura obsługi Interesanta

Wersja z dnia: 19.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Poniedziałek: 08.30 - 18.00

Wersja z dnia: 19.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: save

Wersja z dnia: 19.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: a

Wersja z dnia: 19.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Opis maila

Wersja z dnia: 02.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: nie moga znalezc maila

Wersja z dnia: 27.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: usunięcie 30 czerwca

Wersja z dnia: 09.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: dni wolne

Wersja z dnia: 26.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Biuro Obsługi Interesanta tel. 22 509-11-61 tel. 22 509-11-62

Wersja z dnia: 07.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja danych przeniesienie numerów kont na podstronę

Wersja z dnia: 05.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja kont

Wersja z dnia: 15.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: zmiana nr konta

Wersja z dnia: 06.05.2014
Powód wprowadzenia zmian: informacja o pracy kasy w dniu 31.12.2014 oraz zmianie rachunku sum depozytowych od 01.01.2015

Wersja z dnia: 04.04.2014
Powód wprowadzenia zmian: umieszczenie mapki

Wersja z dnia: 20.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana godzin pracy kasy

Wersja z dnia: 20.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: Poprawa wyświetlania numerów telefonu

Wersja z dnia: 05.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano numer Kierownika Biura Obsługi Interesanta

Wersja z dnia: 05.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: poprawka marginesu

Wersja z dnia: 04.10.2013
Powód wprowadzenia zmian: dodano godziny urzędowania Kasy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Wersja z dnia: 25.09.2013
Powód wprowadzenia zmian: inf. o opłacie kancelaryjnej

Wersja z dnia: 09.09.2013
Powód wprowadzenia zmian: Podanie numerów telefonu do BOI

Wersja z dnia: 09.09.2013
Powód wprowadzenia zmian: Informacja dotycząca spraw cywilnych, rodzinnych i pracowniczych

Wersja z dnia: 09.09.2013
Powód wprowadzenia zmian: Informacja dotycząca spraw cywilnych, rodzinnych i pracowniczych

Wersja z dnia: 09.09.2013
Powód wprowadzenia zmian: Informacja dotycząca spraw cywilnych, rodzinnych i pracowniczych

Wersja z dnia: 29.03.2013
Powód wprowadzenia zmian: informacja o podaniu numeru PESEL, NIP, KRS (adm-4017-78/13)

Wersja z dnia: 22.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: zmiana własciwości wydziałów cywilnych

Wersja z dnia: 01.06.2011
Powód wprowadzenia zmian: godz przyjęć interesantów

Wersja z dnia: 23.04.2010
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja opisu kont

Wersja z dnia: 15.01.2010
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja