piątek, 21 czerwca 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Antymobbing

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2017 roku został powołany Zespół do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2017 r. poz. 162 ze zm.) jako organ pomocniczy przy Ministrze Sprawiedliwości. Zadaniem Zespołu jest opracowanie systemowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i zjawiskom mobbingu w sądach powszechnych.

Problemy związane z występowaniem zjawiska mobbingu w sądzie można zgłaszać na adres: antymobbing@ms.gov.pl

Wewnętrzną Procedurę Antymobbingową określającą zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie wprowadzono Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora nr 49/13 w dniu 16 grudnia 2013 roku.

Wewnętrzny akt prawny dostępny jest dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie na stronach Intranetu w zakładce antymobbing.Opublikował: Marcin Jankowski
Publikacja dnia: 01.06.2022
Podpisał: Marcin Jankowski
Dokument z dnia: 01.06.2022
Dokument oglądany razy: 2 729