piątek, 31 maja 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Wersje archiwalne: Biuro Obsługi Interesantów

Wersja z dnia: 16.08.2023
Powód wprowadzenia zmian: umieszczono: Zarządzenie nr 21-2024 Regulamin BOI i Czytelni Akt.pdf.

Wersja z dnia: 29.06.2023
Powód wprowadzenia zmian: umieszczono informację o przerwach w pracy kasy.

Wersja z dnia: 29.06.2023
Powód wprowadzenia zmian: poprawka edytorska.

Wersja z dnia: 29.06.2023
Powód wprowadzenia zmian: poprawa stylu wyświetlania.

Wersja z dnia: 29.06.2023
Powód wprowadzenia zmian: poprawa stylu wyświetlania.

Wersja z dnia: 25.08.2022
Powód wprowadzenia zmian: zmiany edytorskie.

Wersja z dnia: 29.07.2022
Powód wprowadzenia zmian: Kasa Sądu (możliwość zakupu znaków opłaty sądowej) poniedziałek 8.30-18.00 wtorek-piątek 8.30-15.30

Wersja z dnia: 29.07.2022
Powód wprowadzenia zmian: ankieta

Wersja z dnia: 29.07.2022
Powód wprowadzenia zmian: ankieta

Wersja z dnia: 17.03.2022
Powód wprowadzenia zmian: ankieta

Wersja z dnia: 22.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 48-2022 regulamin BOI.pdf

Wersja z dnia: 22.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: poprawiono link

Wersja z dnia: 22.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: _blank

Wersja z dnia: 02.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: informacje i ułatwienia

Wersja z dnia: 16.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ankiety

Wersja z dnia: 03.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: elektroniczny - poprzez mail boi2@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

Wersja z dnia: 19.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: up

Wersja z dnia: 19.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: interlinia

Wersja z dnia: 19.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 03.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: informacja

Wersja z dnia: 25.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Kierownik Biura Obsługi Interesantów - Monika Kacprzak

Wersja z dnia: 22.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: umieszczenie ankiety

Wersja z dnia: 09.08.2016
Powód wprowadzenia zmian: Regulamin Biura Obsługi Interesantów 2017

Wersja z dnia: 18.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: Kierownik Biura Obsługi Interesantów - Joanna Menkus

Wersja z dnia: 19.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: UWAGA ! Wskazanie adresu poczty elektronicznej Zgodnie z treścią § 98 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316) Osoba będąca stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą, może otrzymać informacje o sprawie, do których uzyskania uprawniona jest ta osoba, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie, jeżeli prześle do sądu zapytanie z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez tę osobę osobiście przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach, bądź w piśmie procesowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o sprawie wskazanej w piśmie. Odpowiedzi udziela się drogą elektroniczną.

Wersja z dnia: 19.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: zmiana numeru IP formularza

Wersja z dnia: 19.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: zmiana adresu boi.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

Wersja z dnia: 04.04.2014
Powód wprowadzenia zmian: zmiana Zarządzenie_Nr_26_2015_Regulamin_BOI_i_Czytelni

Wersja z dnia: 25.03.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana godzin pracy kasy

Wersja z dnia: 25.03.2014
Powód wprowadzenia zmian: poprawa linku

Wersja z dnia: 20.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: zmiana tytułu

Wersja z dnia: 20.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: AKTUALIZACJA