czwartek, 2 lutego 2023 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Wersje archiwalne: Petycje

Wersja z dnia: 23.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: usunięto Petycja o Wprowadzenie Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w Portalach Informacyjnych Sądów Powszechnych. Petycja wpłynęła do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie za pośrednictwem platformy e-puap w dniu 15.07.2021r. skan petycji

Wersja z dnia: 23.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: update

Wersja z dnia: 30.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: Petycja o Wprowadzenie Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w Portalach Informacyjnych Sądów Powszechnych.

Wersja z dnia: 22.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: Decyzją z dnia 27.11.2020 roku Prezesa Sądu odmówiono uwzględniania petycji z dnia 10.09.2020r.