niedziela, 14 kwietnia 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne


Postępowania nie podlegające Ustawie

Nr zamówienia:Nazwa:Status:
ZP/G/34/2024 Sukcesywne dostawy wody źródlanej Ogłoszono: 12.04.2024 Termin: 25.04.2024
Zaktualizowano: 12.04.2024
nie podlega PZP
ZP/G/15/2024 Usługa wsparcia technicznego i serwis sprzętu na 19 salach rozpraw dla Systemu Rejestracji Rozpraw Sądowych Ogłoszono: 05.03.2024 Termin: 11.03.2024
Zaktualizowano: 14.03.2024
nie podlega PZP
ZP/G/11/2024 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na jednorazowa dostawę płyt DVD i CD-R dla potrzeb tut. Sądu Ogłoszono: 20.02.2024 Termin: 28.02.2024
Zaktualizowano: 29.02.2024
nie podlega PZP
ZP/K/144/2023 Świadczenie od dnia 02.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. usług w zakresie pomocy psychologicznej dla kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie. Ogłoszono: 27.11.2023 Termin: 15.12.2023
Zaktualizowano: 04.01.2024
nie podlega PZP
ZP/G/153/2023 Dostawa pieczątek i stempli Ogłoszono: 06.12.2023 Termin: 15.12.2023
Zaktualizowano: 18.12.2023
nie podlega PZP
ZP/G/108/2023 Sukcesywne dostawy druków sądowych Ogłoszono: 12.09.2023 Termin: 30.09.2023
Zaktualizowano: 03.10.2023
nie podlega PZP
ZP/G/107/2023 Świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach Archiwum Sądu Ogłoszono: 11.09.2023 Termin: 19.09.2023
Zaktualizowano: 26.09.2023
nie podlega PZP
ZP/G/98/2023 Usługa przewozu osób i bagażu na rzecz tutejszego Sądu Ogłoszono: 24.07.2023 Termin: 07.08.2023
Zaktualizowano: 11.08.2023
nie podlega PZP
ZP/G/95/2023 Wykonanie prac remontowych na terenie budynku Sądu przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. Ogłoszono: 18.07.2023 Termin: 31.07.2023
Zaktualizowano: 04.08.2023
nie podlega PZP
ZP/G/92/2023 Zakup usługi tłumacza on-line języka migowego. Ogłoszono: 24.07.2023 Termin: 24.07.2023
Zaktualizowano: 24.07.2023
nie podlega PZP
ZP/G/94/2023 Wykonanie dodatkowego połączenia wyrównawczego (uziemiającego) Ogłoszono: 18.07.2023 Termin: 24.07.2023
Zaktualizowano: 18.07.2023
nie podlega PZP
ZP/G/79/2023 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie... Ogłoszono: 19.06.2023 Termin: 30.06.2023
Zaktualizowano: 07.07.2023
nie podlega PZP
ZP/G/54/2023 Transport i konwojowanie dokumentów niejawnych. Ogłoszono: 22.06.2023 Termin: 30.06.2023
Zaktualizowano: 05.07.2023
nie podlega PZP
ZP/G/78/2023 Wykonywanie okresowych konserwacji, przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych kserokopiarek, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Ogłoszono: 19.06.2023 Termin: 30.06.2023
Zaktualizowano: 04.07.2023
nie podlega PZP
ZP/G/54/2023 Transport i konwojowanie dokumentów niejawnych. Ogłoszono: 17.05.2023 Termin: 24.05.2023
Zaktualizowano: 13.06.2023
nie podlega PZP
ZP/G/51/2023 Usługa opróżniania i wywozu nieczystości płynnych. Ogłoszono: 11.05.2023 Termin: 26.05.2023
Zaktualizowano: 29.05.2023
nie podlega PZP
ZP/G/39/2023 Dostawy wody źródlanej gazowanej oraz źródlanej niegazowanej o nazwie Ogłoszono: 13.04.2023 Termin: 28.04.2023
Zaktualizowano: 04.05.2023
nie podlega PZP
ZP/G/42/2023 Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie Ogłoszono: 18.04.2023 Termin: 25.04.2023
Zaktualizowano: 18.04.2023
nie podlega PZP
ZP/I/21/23 Usługa wsparcia technicznego i serwis sprzętu na 16 salach rozpraw dla Systemu Rejestracji Rozpraw Sądowych Ogłoszono: 23.02.2023 Termin: 27.02.2023
Zaktualizowano: 28.02.2023
nie podlega PZP
ZP/G/132/2022 Demontaż starej instalacji klimatyzacji oraz wykonanie nowej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu Nr 551. Ogłoszono: 27.09.2022 Termin: 04.10.2022
Zaktualizowano: 05.10.2022
nie podlega PZP
ZP/G/124/2022 Świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach Archiwum Sądu przy ul. Księcia Ziemowita 59 w Warszawie. Ogłoszono: 09.09.2022 Termin: 16.09.2022
Zaktualizowano: 21.09.2022
nie podlega PZP
ZP/G/120/2022 Wykonanie prac remontowych na terenie nieruchomości Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie Ogłoszono: 26.08.2022 Termin: 08.09.2022
Zaktualizowano: 12.09.2022
nie podlega PZP
ZP/G/118/2022 Wykonanie konserwacji zbiornika przeciwpożarowego na terenie nieruchomości Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie Ogłoszono: 24.08.2022 Termin: 31.08.2022
Zaktualizowano: 05.09.2022
nie podlega PZP
ZP/G/92/2022 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych. Ogłoszono: 23.06.2022 Termin: 05.07.2022
Zaktualizowano: 08.07.2022
nie podlega PZP
ZP/G/84/2022 Wykonywanie okresowych konserwacji, przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych kserokopiarek, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, zwanych również „urządzeniami biurowymi”, będących na wyposażeniu tut. Sądu. Ogłoszono: 03.06.2022 Termin: 17.06.2022
Zaktualizowano: 20.06.2022
nie podlega PZP
ZP/G/77/2022 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie od dnia 01.07.2022 do dnia 30.06.2023 na rzecz Zamawianego usługi opróżniania i wywozu nieczystości płynnych. Ogłoszono: 23.05.2022 Termin: 10.06.2022
Zaktualizowano: 13.06.2022
nie podlega PZP
ZP/G/66/2022 Niszczenie dokumentów Ogłoszono: 13.05.2022 Termin: 20.05.2022
Zaktualizowano: 27.05.2022
nie podlega PZP
ZP/G/64/2022 Transport i konwojowanie dokumentów niejawnych. Ogłoszono: 09.05.2022 Termin: 17.05.2022
Zaktualizowano: 23.05.2022
nie podlega PZP
ZP/G/59/2022 Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywne dostawy dla potrzeby ww. Sądu wody mineralnej gazowanej oraz wody mineralnej niegazowanej Ogłoszono: 22.04.2022 Termin: 11.05.2022
Zaktualizowano: 13.05.2022
nie podlega PZP
ZP/G/55/2022 Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie Ogłoszono: 15.04.2022 Termin: 25.04.2022
Zaktualizowano: 29.04.2022
nie podlega PZP
ZP/G/50/2022 Demontaż starej instalacji klimatyzacji oraz wykonanie nowej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu Nr 425 (pomieszczenie centrali telefonicznej) budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie Ogłoszono: 31.03.2022 Termin: 06.04.2022
Zaktualizowano: 12.04.2022
nie podlega PZP
ZP/G/34/2022 Wykonanie prac serwisowych na UPS DELPHYS DS (DDS-AA) na terenie budynku Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie Ogłoszono: 03.03.2022 Termin: 10.03.2022
Zaktualizowano: 03.03.2022
nie podlega PZP
ZP/G/26/2022 Wykonanie prac remontowych na terenie nieruchomości Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. Ogłoszono: 18.02.2022 Termin: 25.02.2022
Zaktualizowano: 02.03.2022
nie podlega PZP
ZP/I/25/2022 Usługa wsparcia technicznego i serwis sprzętu na 16 salach rozpraw dla Systemu Rejestracji Rozpraw Sądowych Ogłoszono: 15.02.2022 Termin: 22.02.2022
Zaktualizowano: 25.02.2022
nie podlega PZP
ZP/G/136/2021 Sukcesywna dostawa stempli i pieczątek sądowych Ogłoszono: 29.11.2021 Termin: 08.12.2021
Zaktualizowano: 10.12.2021
nie podlega PZP
ZP/G/118/2021 Sukcesywne dostawy druków sądowych Ogłoszono: 26.10.2021 Termin: 31.12.2021
Zaktualizowano: 17.11.2021
nie podlega PZP
ZP/G/94/2021 Wykonanie wraz z dostawą i montażem regałów metalowych stacjonarnych. Ogłoszono: 20.09.2021 Termin: 02.10.2021
Zaktualizowano: 11.10.2021
nie podlega PZP
ZP/G/65/2021 Świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach Archiwum Sądu przy ul. Księcia Ziemowita 59 w Warszawie. Ogłoszono: 14.07.2021 Termin: 30.07.2021
Zaktualizowano: 03.08.2021
nie podlega PZP
ZP-G/58/2021 wykonywanie okresowych konserwacji, przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych kserokopiarek, faksów, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych Ogłoszono: 22.06.2021 Termin: 01.07.2021
Zaktualizowano: 02.07.2021
nie podlega PZP
ZP/G/42/2021 Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywne dostawy dla potrzeby ww. Sądu wody mineralnej gazowanej oraz wody mineralnej niegazowanej Ogłoszono: 25.05.2021 Termin: 11.06.2021
Zaktualizowano: 14.06.2021
nie podlega PZP
ZP/G/31/2021 Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. Ogłoszono: 26.04.2021 Termin: 07.05.2021
Zaktualizowano: 11.05.2021
nie podlega PZP
ZP/G/33/2021 Transport i konwojowanie dokumentów niejawnych Ogłoszono: 06.05.2021 Termin: 17.05.2021
Zaktualizowano: 06.05.2021
nie podlega PZP
ZP/I/9/2021 Wsparcie techniczne i serwis sprzętu na salach rozpraw dla Systemu Rejestracji Rozpraw Sądowych Ogłoszono: 17.02.2021 Termin: 23.02.2021
Zaktualizowano: 17.02.2021
nie podlega PZP
ZP/G/128/2020 Świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach Archiwum Sądu przy ul. Księcia Ziemowita 59 w Warszawie. Ogłoszono: 06.10.2020 Termin: 15.10.2020
Zaktualizowano: 16.10.2020
nie podlega PZP
ZP/G/109/2020 Naprawy urządzeń technicznych systemu bezpieczeństwa i elementów budowlanych Ogłoszono: 31.08.2020 Termin: 17.09.2020
Zaktualizowano: 17.09.2020
nie podlega PZP
ZP/G/89/2020 Wykonywanie okresowych konserwacji, przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych kserokopiarek, faksów, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych Ogłoszono: 22.06.2020 Termin: 06.07.2020
Zaktualizowano: 08.07.2020
nie podlega PZP
ZP/G/90/2020 Usługi opróżniania i wywozu nieczystości płynnych (fekalnych) pochodzących z separatora ścieków ogólnobytowych gmachu Sądów przy ul. Terespolska 15A w Warszawie. Ogłoszono: 22.06.2020 Termin: 01.07.2020
Zaktualizowano: 22.06.2020
nie podlega PZP
ZP/G/53/2020 Transport i konwojowanie dokumentów niejawnych Ogłoszono: 28.04.2020 Termin: 08.05.2020
Zaktualizowano: 11.05.2020
nie podlega PZP
ZP/G/50/2020 Przeglądy okresowe gmachu sądu Ogłoszono: 24.04.2020 Termin: 05.05.2020
Zaktualizowano: 24.04.2020
nie podlega PZP
ZP/G/3/2020 Wykonanie wraz z dostawą i montażem regałów metalowych stacjonarnych Ogłoszono: 14.01.2020 Termin: 23.01.2020
Zaktualizowano: 01.04.2020
nie podlega PZP
ZP/G/20/2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór autorski Ogłoszono: 17.02.2020 Termin: 06.03.2020
Zaktualizowano: 11.03.2020
nie podlega PZP
ZP/G/22/2020 Sukcesywne dostawy druków sądowych Ogłoszono: 19.02.2020 Termin: 05.03.2020
Zaktualizowano: 09.03.2020
nie podlega PZP
ZP/I/11/2020 Wsparcie techniczne i serwis sprzętu E-protokół Ogłoszono: 28.01.2020 Termin: 10.02.2020
Zaktualizowano: 11.02.2020
nie podlega PZP
ZP/G/17/2020 Zaproszenie do żłożenia oferty na zakup i dostawę części zamiennych do systemu KD GENESIS Ogłoszono: 05.02.2020 Termin: 20.02.2020
Zaktualizowano: 05.02.2020
nie podlega PZP
ZP/G/6/2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do agregatu prądotwórczego Ogłoszono: 17.01.2020 Termin: 24.01.2020
Zaktualizowano: 17.01.2020
nie podlega PZP
ZP/G/5/2020 Dostawa części zamiennych do wind Ogłoszono: 15.01.2020 Termin: 22.01.2020
Zaktualizowano: 15.01.2020
nie podlega PZP
ZP/I/132/2019 Wznowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe Ogłoszono: 12.12.2019 Termin: 16.12.2019
Zaktualizowano: 18.12.2019
nie podlega PZP
ZP/G/125/2019 Dostawa pieczątek i stempli Ogłoszono: 29.11.2019 Termin: 10.12.2019
Zaktualizowano: 12.12.2019
nie podlega PZP
ZP/I/126/2019 Serwis pogwarancyjny i wsparcie techniczne Fortigate 300C Ogłoszono: 28.11.2019 Termin: 04.12.2019
Zaktualizowano: 05.12.2019
nie podlega PZP
ZP/G/111/2019 Zakup i dostawa akumulatorów żelowych i innego sprzętu. Ogłoszono: 04.11.2019 Termin: 12.11.2019
Zaktualizowano: 04.11.2019
nie podlega PZP
ZP/G/77/2019 Malowanie pomieszczeń należących do Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy ul. Sygietyńskiego 7 w Warszawie oraz wykonanie prac remontowych na terenie nieruchomości Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. Ogłoszono: 05.09.2019 Termin: 23.09.2019
Zaktualizowano: 24.09.2019
nie podlega PZP
ZP/G/76/2019 Wymiana kostki brukowej na nieruchomości Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie Ogłoszono: 12.08.2019 Termin: 26.08.2019
Zaktualizowano: 28.08.2019
nie podlega PZP
ZP/G/54/2019 Transport i konwojowanie dokumentów niejawnych Ogłoszono: 23.05.2019 Termin: 28.05.2019
Zaktualizowano: 29.05.2019
nie podlega PZP
ZP/G/47/2019 Konserwacje, przeglądy techniczne oraz naprawy awaryjne kserokopiarek, faksów, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Ogłoszono: 08.05.2019 Termin: 17.05.2019
Zaktualizowano: 21.05.2019
nie podlega PZP
ZP/I/20/2019 Wsparcie techniczne i serwis sprzętu na salach rozpraw dla Systemu Rejestracji Rozpraw Sądowych Ogłoszono: 28.02.2019 Termin: 08.03.2019
Zaktualizowano: 12.03.2019
nie podlega PZP
ZP/I/16/2019 Wdrożenie platformy wirtualizacji stacji roboczych Ogłoszono: 25.02.2019 Termin: 04.03.2019
Zaktualizowano: 05.03.2019
nie podlega PZP
ZP/G/10/2019 Dostawa pieczątek i stempli Ogłoszono: 13.02.2019 Termin: 20.02.2019
Zaktualizowano: 21.02.2019
nie podlega PZP
ZP/G/4/2019 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych Ogłoszono: 23.01.2019 Termin: 05.02.2019
Zaktualizowano: 07.02.2019
nie podlega PZP
ZP/G/3/2019 Sukcesywne dostawy druków sądowych Ogłoszono: 23.01.2019 Termin: 05.02.2019
Zaktualizowano: 07.02.2019
nie podlega PZP


Opublikował: Marcin Krupa
Publikacja dnia: 03.03.2010
Podpisał: Marcin Krupa
Dokument z dnia: 03.03.2010
Dokument oglądany razy: 180 669