sobota, 24 lutego 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 14.07.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawa i edycja treści

Elektroniczne postępowanie upominawcze - e-Sąd

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – informacja prawna

 Przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego nowe cywilne postępowanie odrębne – elektroniczne postępowanie upominawcze – weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. Postępowanie zostało unormowane w kodeksie postępowania cywilnego w rozdziale zatytułowanym Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528 i nast.). Na podstawie zawartych w przepisach delegacji ustawowych zostały wydane rozporządzenia wykonawcze dotyczące m. in. kwestii sposobu wnoszenia pism drogą elektroniczną, trybu dokonywania doręczeń, sposobu uiszczania opłat sądowych, nadawania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu w ramach elektronicznego postępowania upominawczego a także prowadzenia egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego. Więcej szczegółów na stronie www.e-sad.gov.pl

Informacje ogólne:

 Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

 Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

 Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl.

Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny
ul. Boczna Lubomelskiej 13
20-070 Lublin

www.e-sad.gov.pl

Informacja epu:
(81) 5350746

Dodatkowe telefony kontaktowe:
(81) 5350751
(81) 5350748

pomoc techniczna dla użytkowników epu:
e-mail: pomoctechniczna@e-sad.gov.plOpublikował: Marcin Jankowski
Publikacja dnia: 14.07.2010
Podpisał: Marcin Jankowski
Dokument z dnia: 14.07.2010
Dokument oglądany razy: 3 242