piątek, 21 czerwca 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 22.10.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Od dnia 01 sierpnia 2020r. do 31 sierpnia 2020r. bezpośrednią obsługę interesantów wnioskujących o informację z Krajowego Rejestru Karnego prowadzi się wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu - telefon 22 509 11 50. Zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można kierować drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
 
Adres – ul. Terespolska 15a, 03-813 Warszawa
Lokalizacja – pokój 47 (parter)
Kontakt – tel/fax 22 50 91 150
Godziny urzędowania 
poniedziałek 8.30 - 18.00
pozostałe dni robocze 8.30 - 15.30
 
Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności należy: 
  1. czytelnie wypełnić FORMULARZ dostępny przy wejściu do Punktu Informacyjnego KRK lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości 
  1. wnieść OPŁATĘ 30 zł w jeden z następujących sposobów:
· w formie znaków opłaty sądowej,  gotówką w kasie sądu
(kasa czynna od 08:30)
· przelewem na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:
Ministerstwo Sprawiedliwości,
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
 
W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.
  1. wniosek wraz z dowodem opłaty złożyć osobiście bądź drogą korespondencyjną w wybranym Punkcie Informacyjnym KRK.
 
Informacje na temat uzyskania zaświadczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uzyskać można na stronie https://ems.ms.gov.pl, http://krk.ms.gov.pl
Opłata za złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wynosi 20 zł.
 
Często zadawane pytania:
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/pytania-i-odpowiedzi/ 

Wybrane akty prawne regulujące działalność Krajowego Rejestru Karnego:

  • Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.2017.678 j.t);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. 2014 poz. 861);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Dz. U. 2014 poz. 841).Opublikował: Marcin Jankowski
Publikacja dnia: 22.10.2018
Podpisał: Alicja Żochowska
Dokument z dnia: 10.11.2017
Dokument oglądany razy: 11 757