niedziela, 14 kwietnia 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 03.12.2015 z powodu:
zastąpiona nową wersją

Wzory

 

 1. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.
 2. Oświadczenie o odrzuceniu/przyjęciu spadku po zmarłym….
 3. Wniosek o zasiedzenie.
 4. Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków.
 5. Wniosek o dział spadku po ….
 6. Wniosek o zniesienie współwłasności.
 7. Pozew o zachowek.
 8. Pozew o eksmisję.
 9. Pozew o zapłatę.
 10. Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.
 11. Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej.
 12. Wniosek o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa.
 13. Pozew o alimenty.
 14. Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.
 15. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej.
 16. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa.
 17. Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty.
 18. Wniosek o przysposobienie.
 19. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.
 20. Wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka.
 21. Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.
 22. Wniosek o rozstrzygniecie o istotnych sprawach dziecka oraz o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca zamieszkania.
 23. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej, która potrzebuje pomocy dla prowadzenia wszelkich spraw……
 24. Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.
 25. Wniosek o zezwolenie na rozporządzanie majątkiem całkowicie ubezwłasnowolnionego.
 26. Pozew o przywrócenie do pracy.
 27. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy.
 28. Pozew o zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
 29. Pozew o zapłatę wynagrodzenia.
 30. Akt oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego.
 31. Apelacja.
 32. Skarga na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
 33. Zażalenie powoda/pozwanego /wnioskodawcy/uczestnika postępowania.
 34. Skarga dłużnika na czynności komornika.


Opublikował: Marcin Krupa
Publikacja dnia: 25.03.2014
Podpisał: Joanna Sobiech - Fabijańska
Dokument z dnia: 25.03.2014
Dokument oglądany razy: 15 918
Wersja do druku