piątek, 1 grudnia 2023 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 13.03.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana komunikatu

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie

ul. Terespolska 15a
03-813 Warszawa

Interaktywna mapa dojazdu

tel. 22 509-15-00 centrala

Biuro Obsługi Interesanta

tel. 22 509-11-61
tel. 22 509-11-62

                            tel. 22 509-16-74 - Kierownik Biura Obsługi Interesanta

adres email (dla wydziałow: cywilnych, rodziny i nieletnich, karnych, prac i ubezpieczeń społecznych): boi2@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

NIP 113-25-85-630

Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 - 18.00, wtorek - piątek od 8.00 do 16.00.

Godziny przyjęć interesantów: 

Poniedziałek 8.30-18.00, Wtorek-piątek 8.30-15.30

Kasa
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

  godziny urzędowania:
 
Poniedziałek: 08.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 8.30 - 15.30

UWAGA!!!

PILNY KOMUNIKAT

     Informujemy interesantów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, iż w dniu 12 marca 2020 roku zostało wydane Zarządzenie nr 25 i 27/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie oraz Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (treść w zakładce aktualności) w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
Zgodnie z przedmiotowymi zarządzeniemi w dniach od 13 do 25 marca 2020 roku zostają odwołane w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie wszystkie sprawy wyznaczone na rozprawy i posiedzenia jawne za wyjątkiem spraw pilnych, które zostaną określone osobnym zarządzeniem, z tym zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to wyznaczonych terminów publikacji orzeczeń.
    Ponadto we wskazanym powyżej terminie ogranicza się pracę następujących komórek organizacyjnych sądu, tj. Biura Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt, Biura Podawczego, KRK, Kasy Sądu wyłącznie do:
  1. udostępniania w czytelni akt spraw, w których wyznaczone będą w okresie od 13 do 25 marca  2020 roku rozprawy i posiedzenia jawne;
  2. przyjmowania pism procesowych jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego;
  3. przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy sądu;
  4. wydawania odpisów i wypisów z akt, jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego;
  5. udzielania informacji wyłącznie telefonicznie lub z wykorzystaniem środków informacji elektronicznej.
Informujemy także, iż wszelkie informacje dotyczące spraw udzielane będą za pośrednictwem kanałów łączności teleinformatycznej, w tym za pośrednictwem numeru telefonu infolinii Biura Obsługi Interesanta (22) 50 91 11 61 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: boi2@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

We wskazanym okresie wstęp na teren Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie zostaje ograniczony wyłącznie do pracowników sądu, prokuratury, policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, służb sanitarno-epidemiologicznych, stron i ich pełnomocników w dniach wyznaczonych czynności przez sąd oraz innych osób wezwanych na dany dzień do osobistego stawiennictwa - w sprawach pilnych.  

Uruchamia się dodatkowe nr telefonów w ramach Biura Obsługi Interesanta:
I Wydział Cywilny –  (22) 509 15 67,  (22) 509 15 65, (22) 509 17 09
II Wydział Cywilny – (22) 509 17 24, (22) 509 15 71,  (22) 509 11 87, (22) 509 15 73
III Wydział Karny –   (22) 509 15 37,
(22) 509 16 09 (Sekcja Wykonawcza),
(22) 509 16 39 (Sekcja Post. Przygotowawczego)
IV Wydział Karny -  (22) 509 17 33,
(22) 509 16 13, (22) 509 15 81  (Sekcja Wykonawcza),
(22) 509 11 85 (Sekcja Wykroczeń)
V Wydział Rodzinny i Nieletnich – (22) 509 16 60, (22) 509 17 51, (22) 509 11 79
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych –  (22) 509 16 16
VII Wydział Cywilny – (22) 509 15 79, (22) 509 15 63. (22) 509 15 64, (22) 509 16 65, (22) 509 11 32

 


Właściwość

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła.

Informacja dotycząca spraw cywilnych, rodzinnych i pracowniczych:

Sąd informuje, iż wskazanie w pierwszym piśmie wnoszonym do sądu (pozew, wniosek) numeru PESEL (w przypadku przedsiębiorców numeru NIP i numeru KRS) swojego oraz strony pozwanej lub uczestnika postępowania, przyspiesza merytoryczne rozpoznanie sprawy.

W momencie składania wniosku o wydanie tytułu wykonawczego wierzyciel powinien wnieść opłatę kancelaryjną w kwocie 6zł.

Aktualności

Nowy Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

27.11.2023

Z dniem 27 listopada 2023 roku do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, został powołany przez Ministra Sprawiedliwości SSR Paweł Sławicki.

Konkurs ofert na oddanie w najem lokalu użytkowego

08.11.2023
 Konkurs ofert na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku wielobranżowego oraz  świadczenie usług kserograficznych.

Obwieszczenie Prezesa SOWP

06.11.2023
Od 1 listopada 2023 roku Ośrodek Kuratorski NR 1 w Warszawie przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, mieści się pod nowym adresem tj. przy ul. Mieczysława Pożaryskiego 28 w Warszawie.

Informacja o dniach wolnych w 2024 roku

24.10.2023

 Zgodnie z Zarządzeniem nr 172/23 z dnia 23.10.2023r. - dzień:  2 stycznia 2024r., 2 maja 2024r., 31 maja 2024r., 16 sierpnia 2024r., 27 grudnia 2024r. są dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.Opublikował: Marcin Krupa
Publikacja dnia: 13.03.2020
Podpisał: Marcin Krupa
Dokument z dnia: 28.12.2009
Dokument oglądany razy: 2 279 170