niedziela, 3 grudnia 2023 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 16.03.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja komunikatu

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie

ul. Terespolska 15a
03-813 Warszawa

Interaktywna mapa dojazdu

tel. 22 509-15-00 centrala

Biuro Obsługi Interesanta

tel. 22 509-11-61
tel. 22 509-11-62

                            tel. 22 509-16-74 - Kierownik Biura Obsługi Interesanta

adres email (dla wydziałow: cywilnych, rodziny i nieletnich, karnych, prac i ubezpieczeń społecznych): boi2@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

NIP 113-25-85-630

Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 - 18.00, wtorek - piątek od 8.00 do 16.00.

Godziny przyjęć interesantów: 

Poniedziałek 8.30-18.00, Wtorek-piątek 8.30-15.30

Kasa
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

  godziny urzędowania:
 
Poniedziałek: 08.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 8.30 - 15.30

UWAGA!!!
PILNY KOMUNIKAT
            Informujemy interesantów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, iż w dniu 16 marca 2020 roku zostało wydane Zarządzenie nr 31/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie oraz w dniu 13.03.2020 roku zostało wydane Zarządzenie nr 28/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (treść w zakładce aktualności) w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Zgodnie z przedmiotowymi zarządzeniami w dniach od 13 do 31 marca 2020 roku zostają odwołane w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie wszystkie sprawy wyznaczone na rozprawy i posiedzenia jawne za wyjątkiem spraw pilnych (§ 2 Zarządzenia nr 31/20) z tym zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to wyznaczonych terminów publikacji orzeczeń.
Ponadto w terminie od 13 do 31 marca 2020 roku ogranicza się pracę następujących komórek organizacyjnych sądu, tj. Biura Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt, Biura Podawczego, KRK, Kasy Sądu wyłącznie do:
1.    udostępniania w czytelni akt spraw, w których wyznaczone będą w okresie od 13 do 31 marca  2020 roku rozprawy i posiedzenia jawne oraz w których – w okresie od 13 marca 2020r. do 3 kwietnia 2020r. – upływa termin do wniesienia środka odwoławczego;
2.    przyjmowania pism procesowych głównie za pośrednictwem operatora pocztowego;
3.    przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy sądu;
4.    wydawania odpisów i wypisów z akt, jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego; w wyjątkowych niecierpiących zwłoki przypadkach możliwe jest wydanie dokumentów w budynku sądu na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału;
5.    udzielania informacji wyłącznie telefonicznie lub z wykorzystaniem środków informacji elektronicznej;
Wstrzymuje się od dnia 16 marca 2020r. do 31 marca 2020r. bezpośrednią obsługę interesantów wnioskujących o informację z Krajowego Rejestru Karnego. Zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można kierować drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2020 (treść w zakładce aktualności) z dnia 16.03.2020 roku Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, odwołuje się dyżury poniedziałkowe w godzinach 16.00-18.00 od 16 marca 2020r. do 31 marca 2020 roku.
Ponadto wstrzymuje się przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Prezesa Sądu i Przewodniczących Wydziałów.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2020 (treść w zakładce aktualności) z dnia 16.03.2020 roku Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie od dnia 16 marca 2020r. do 31 marca 2020r. ogranicza się funkcjonowanie Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej.
Informujemy także, iż wszelkie informacje dotyczące spraw udzielane będą za pośrednictwem kanałów łączności teleinformatycznej, w tym za pośrednictwem numeru telefonu infolinii Biura Obsługi Interesanta (22) 50 91 11 61 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
boi2@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl. We wskazanym okresie wstęp na teren Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie zostaje ograniczony wyłącznie do pracowników sądu, prokuratury, policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, służb sanitarno-epidemiologicznych, CBA, ABW, CBŚP, SOP, stron i ich pełnomocników w dniach wyznaczonych czynności przez sąd oraz innych osób wezwanych na dany dzień do osobistego stawiennictwa - w sprawach pilnych.

Uruchamia się dodatkowe nr telefonów w ramach Biura Obsługi Interesanta:
I Wydział Cywilny –  (22) 509 15 67,  (22) 509 15 65, (22) 509 17 09
II Wydział Cywilny – (22) 509 17 24, (22) 509 15 71,  (22) 509 11 87, (22) 509 15 73
III Wydział Karny –   (22) 509 15 37,
(22) 509 16 09 (Sekcja Wykonawcza),
(22) 509 16 39 (Sekcja Post. Przygotowawczego)
IV Wydział Karny -  (22) 509 17 33,
(22) 509 16 13, (22) 509 15 81  (Sekcja Wykonawcza),
(22) 509 11 85 (Sekcja Wykroczeń)
V Wydział Rodzinny i Nieletnich – (22) 509 16 60, (22) 509 17 51, (22) 509 11 79
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych –  (22) 509 16 16
VII Wydział Cywilny – (22) 509 15 79, (22) 509 15 63. (22) 509 15 64, (22) 509 16 65, (22) 509 11 32

 


Właściwość

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła.

Informacja dotycząca spraw cywilnych, rodzinnych i pracowniczych:

Sąd informuje, iż wskazanie w pierwszym piśmie wnoszonym do sądu (pozew, wniosek) numeru PESEL (w przypadku przedsiębiorców numeru NIP i numeru KRS) swojego oraz strony pozwanej lub uczestnika postępowania, przyspiesza merytoryczne rozpoznanie sprawy.

W momencie składania wniosku o wydanie tytułu wykonawczego wierzyciel powinien wnieść opłatę kancelaryjną w kwocie 6zł.

Aktualności

Nowy Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

27.11.2023

Z dniem 27 listopada 2023 roku do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, został powołany przez Ministra Sprawiedliwości SSR Paweł Sławicki.

Konkurs ofert na oddanie w najem lokalu użytkowego

08.11.2023
 Konkurs ofert na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku wielobranżowego oraz  świadczenie usług kserograficznych.

Obwieszczenie Prezesa SOWP

06.11.2023
Od 1 listopada 2023 roku Ośrodek Kuratorski NR 1 w Warszawie przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, mieści się pod nowym adresem tj. przy ul. Mieczysława Pożaryskiego 28 w Warszawie.

Informacja o dniach wolnych w 2024 roku

24.10.2023

 Zgodnie z Zarządzeniem nr 172/23 z dnia 23.10.2023r. - dzień:  2 stycznia 2024r., 2 maja 2024r., 31 maja 2024r., 16 sierpnia 2024r., 27 grudnia 2024r. są dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.Opublikował: Marcin Krupa
Publikacja dnia: 16.03.2020
Podpisał: Marcin Krupa
Dokument z dnia: 28.12.2009
Dokument oglądany razy: 2 287 751