czwartek, 30 maja 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 03.12.2015 z powodu:
zastąpiona nową wersją

Biuro Obsługi Interesantów

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

Utworzone z dniem 14 grudnia 2009 r. Zarządzeniem Nr 27/2009 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z dnia 11 grudnia 2009 r.
Zakres zadań BOI
  • informacje w sprawach cywilnych - tel.22 509 11 61
  • informacje w sprawach karnych, rodzinnych, pracy  - tel. 22 509 11 62 
  • Kierownik Biura Obsługi Interesanta 22 509 16 74
Godziny przyjęć interesantów;
Poniedziałek 8.30-18.00
Wtorek-piątek 8.30-15.30

FORMULARZ KONTAKTOWY

     

CZYTELNIA
 

Poniedziałek 8.30-18.00 (ostatnia osoba wchodzi o godz. 17.30)

Wtorek-piątek 8.30-15.30 ( ostatnia osoba wchodzi o godz. 15.00)

tel. 22 509 11 63

Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Nr 14/2012 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r., od dnia 14 maja 2012 r. akta do Czytelni można zamawiać:
 
Niniejszym przestaje funkcjonować zamawianie akt poprzez wysyłanie e-maili na adres: czytelnia@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl. Powyższy adres e-mail jest nieaktywny.
Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem Czytelni akt.
 
UWAGA!!!
Czytelnia akt nie udziela informacji telefonicznych dotyczących toku postępowania sądowego,  informacje te można uzyskać dzwoniąc na numer sekretariatu odpowiedniego wydziału (numery telefonów dostępne w zakładce struktura organizacyjna) lub do Biura Obsługi Interesantów.
 
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
 
Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Nr 17/2012 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z dnia 14 maja 2012 r., do użytku interesantom udostępnia się formularz kontaktowy, umożliwiający zamawianie odpisów orzeczeń oraz uzyskiwanie informacji o stanie postępowania w sprawie.
 
Realizacja wniosków o wydanie odpisu orzeczenia następuje w ciągu 3 dni roboczych od daty zarejestrowania wniosku (z zastrzeżeniem, że wnioski wysłane do Sądu po godz. 15.30 będą rejestrowane w dniu następnym), za wyjątkiem dokumentów z akt spraw, które znajdują się w Archiwum zakładowym:
  • Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie – wówczas termin wynosi do 10 dni roboczych,
  • zniesionego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie w terminie do uzgodnienia (około 1 miesiąca).
Zamówione dokumenty mogą być odebrane tylko i wyłącznie przez osobę, której dane zostały wskazane w formularzu kontaktowym. Osoba ta musi własnoręcznie podpisać wniosek. Upoważnienia nie będą w takich przypadkach honorowane.
 
Informacje udzielane są w ciągu 3 dni roboczych od daty zrejestrowania zapytania (z zastrzeżeniem, że zapytania wysłane do Sądu po godz. 15.30 będą rejestrowane w dniu następnym) i mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin i miejsce rozprawy/posiedzenia, datę wydania/uprawomocnienia orzeczenia, stan postępowania międzyinstancyjnego i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta.
 
 

 Opublikował: Marcin Krupa
Publikacja dnia: 26.06.2015
Podpisał: Marcin Krupa
Dokument z dnia: 15.01.2010
Dokument oglądany razy: 129 452
Wersja do druku