piątek, 31 marca 2023 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Petycje

 Petycja o zmianę wszystkich zarządzeń Państwa Prezesów Sądów, w zakresie obowiązku zakrywania ust i nosa w budynkach sądów, w zakresie w jakim zarządzenia Prezesów nakładają obowiązek zakrywania nosa i ust w budynkach sądów, co do osób wykonujących na terenie sądów czynności zawodowe, służbowe i zarobkowe, a przez to dostosowanie zarządzeń do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, a mianowicie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 7 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356).

Petycja wpłynęła do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 10.09.2020r. Wnoszący wyraził zgodę na publikację danych osobowych.
Skan petycji
Decyzją z dnia 27.11.2020 roku Prezesa Sądu odmówiono uwzględniania petycji z dnia 10.09.2020r.
Opublikował: Marcin Jankowski
Publikacja dnia: 08.10.2021
Podpisał: Przemysław Górski
Dokument z dnia: 22.09.2020
Dokument oglądany razy: 1 431