niedziela, 28 maja 2023 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 24.01.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: umieszczono MS-S1r w sprawach cywilnych (format .pdf), MS-S5r w sprawch karnych i wykroczeniowych (format .pdf), MS-S6r w sprawie osób osądzonych w I inst. wg wł. rzeczowej (format .pdf), MS-S7r z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (format .pdf), MS-S10r z sądowego wykonywania orzeczeń wg wł. rzeczowej (format .pdf), MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezp. społ (format .pdf), MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich (format .pdf), MS-Kom23 z czynności komornika (format .pdf), MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej (format .pdf), Sprawozdania I półrocze 2022.zip (format .xml).

Dane statystyczne

Ministerstwo Sprawiedliwości Statystyki Krajowe

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości

Statystyka 2015r

Sprawozdania statystyczne za rok 2015:

MS-Kom 23 z czynności komornika
MS-S1 w sparawch cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 w sparawch osób osądzonych
MS-S7 z orzecznictwa w spawach o wykroczenia
MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16 w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S18 w sprawach rodzinnych nieletnich
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej


Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2016 roku

MS-Kom 23 z czynności komornika
MS-S1 w sparawch cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 w sparawch osób osądzonych
MS-S7 z orzecznictwa w spawach o wykroczenia
MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych nieletnich
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej


Sprawozdania statystyczne za rok 2016:

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S1 w sprawach cywilnych
MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg własciwości rzeczowej
MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia


Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2017 roku

MS-Kom 23 z czynności komornika
MS-S1 w sprawch cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 w sparawch osób osądzonych
MS-S7 z orzecznictwa w spawach o wykroczenia
MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych nieletnich
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej


Sprawozdania statystyczne za rok 2017:

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S1 w sprawach cywilnych

MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg własciwości rzeczowej

MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2018 roku

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S1 w sprawach cywilnych

MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za rok 2018:

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S1 w sprawach cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg własciwości rzeczowej
MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2019 roku

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S1 w sprawach cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg własciwości rzeczowej
MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za III kwartały roku 2019:

MS-S1 w sprawach cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich

Sprawozdania statystyczne za rok 2019

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S1 w sprawach cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg własciwości rzeczowej
MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2020 roku

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S1r w sprawach cywilnych
MS-S5r w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6r w sprawach osób osądzonych w I instancji wg wł. rzeczowej
MS-S7r z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10r z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej
MS-S11-12r z zakresu prawa pracy i ubezp. społ.
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za III kwartały roku 2020:
MS-S1 w sprawach cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
Sprawozdania statystyczne za rok 2020
MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S10r z sądowego wykonywania orzeczeń wg wł. rzeczowej
MS-S11-12r z zakresu prawa pracy i Ubezp. Społ.
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S1r w sprawach cywilnych
MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-S5r w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6r w sprawie osób osądzonych w I instancji wg wł. rzeczowej
MS-S7r z orzecznictwa w sprawach o wykroczenie.

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2021 roku

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S1r w sprawach cywilnych
MS-S5r w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6r w sprawach osób osądzonych w I instancji wg wł. rzeczowej
MS-S7r z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10r z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej
MS-S11-12r z zakresu prawa pracy i ubezp. społ.
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za rok 2021

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S1r w sprawach cywilnych
MS-S5r w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6r w sprawach osób osądzonych w I instancji wg wł. rzeczowej
MS-S7r z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10r z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej
MS-S11-12r z zakresu prawa pracy i ubezp. społ.
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowejOpublikował: Przemysław Górski
Publikacja dnia: 24.01.2022
Podpisał: Marcin Jankowski
Dokument z dnia: 05.02.2016
Dokument oglądany razy: 6 564