piątek, 31 maja 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 21.07.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano Sprawozdania statystyczne 2023 rok MS-Kom23.pdf MS-S1r w sprawach cywilnych.pdf MS-S5r w sprawach karnych i wykroczeniowych.pdf MS-S6r w sprawach osób osądzonych w I instancji wg wł. rzeczowej.pdf MS-S7r z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia.pdf MS-S10r z sądowego wykonywania orzeczeń wg wł. rzeczowej.pdf MS-S11-12r z zakresu prawa pracy i ubezp. społ..pdf MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich.pdf MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf Sprawozdania za 2023 rok (format .xml w archiwum .zip)

Dane statystyczne

Ministerstwo Sprawiedliwości Statystyki Krajowe

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości

Statystyka 2015r

Sprawozdania statystyczne za rok 2015:

MS-Kom 23 z czynności komornika
MS-S1 w sparawch cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 w sparawch osób osądzonych
MS-S7 z orzecznictwa w spawach o wykroczenia
MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16 w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S18 w sprawach rodzinnych nieletnich
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej


Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2016 roku

MS-Kom 23 z czynności komornika
MS-S1 w sparawch cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 w sparawch osób osądzonych
MS-S7 z orzecznictwa w spawach o wykroczenia
MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych nieletnich
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej


Sprawozdania statystyczne za rok 2016:

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S1 w sprawach cywilnych
MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg własciwości rzeczowej
MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia


Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2017 roku

MS-Kom 23 z czynności komornika
MS-S1 w sprawch cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 w sparawch osób osądzonych
MS-S7 z orzecznictwa w spawach o wykroczenia
MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych nieletnich
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za rok 2017:

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S1 w sprawach cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg własciwości rzeczowej
MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej
Sprawozdania 2017.zip (format .xml)

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2018 roku

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S1 w sprawach cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji
MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej
Sprawozdania I półrocze 2018.zip (format .xml)

Sprawozdania statystyczne za rok 2018:

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S1 w sprawach cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg własciwości rzeczowej
MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej
Sprawozdania  2018.zip (format .xml)

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2019 roku

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S1 w sprawach cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg własciwości rzeczowej
MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za III kwartały roku 2019:

MS-S1 w sprawach cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich

Sprawozdania statystyczne za rok 2019

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S1 w sprawach cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg własciwości rzeczowej
MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2020 roku

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S1r w sprawach cywilnych
MS-S5r w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6r w sprawach osób osądzonych w I instancji wg wł. rzeczowej
MS-S7r z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10r z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej
MS-S11-12r z zakresu prawa pracy i ubezp. społ.
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za III kwartały roku 2020:

MS-S1 w sprawach cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S11-12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich

Sprawozdania statystyczne za rok 2020

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S10r z sądowego wykonywania orzeczeń wg wł. rzeczowej
MS-S11-12r z zakresu prawa pracy i Ubezp. Społ.
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S1r w sprawach cywilnych
MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-S5r w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6r w sprawie osób osądzonych w I instancji wg wł. rzeczowej
MS-S7r z orzecznictwa w sprawach o wykroczenie.

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2021 roku

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S1r w sprawach cywilnych
MS-S5r w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6r w sprawach osób osądzonych w I instancji wg wł. rzeczowej
MS-S7r z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10r z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej
MS-S11-12r z zakresu prawa pracy i ubezp. społ.
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za rok 2021

MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S1r w sprawach cywilnych
MS-S5r w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6r w sprawach osób osądzonych w I instancji wg wł. rzeczowej
MS-S7r z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10r z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej
MS-S11-12r z zakresu prawa pracy i ubezp. społ.
MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2022 roku


Sprawozdania statystyczne 2022 rok


Sprawozdania statystyczne 2023 rokOpublikował: Mariusz Olszyna
Publikacja dnia: 21.07.2023
Podpisał: Marcin Jankowski
Dokument z dnia: 05.02.2016
Dokument oglądany razy: 7 772