piątek, 31 maja 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Baza danych dotycząca jednostek jest dostępna na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce co robimy/Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy domowej/Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą domową

Adm-010-95-23.pdf
Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotknietych przemocą domową 2023.xlsx
Pismo do Prezesa sądu apelacyjnego.pdf
Punkty Interwencji Kryzysowej na terenie województwa mazowieckiego 2023 r_.xlsx
Punkty konsultacyjne na terenie województwa mazowieckiego 2023 r_.xlsx
Wykaz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 2023 r_.xlsx
Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej działających na terenie woj. mazowieckiego 2023 r_.xlsx
Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia na terenie województwa mazowieckiego 2023.xlsx
Wniosek o:
1) zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia;
2) wydanie osobie stosującej przemoc domową zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia;
3) wydanie osobie stosującej przemoc domową zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej;
4) wydanie osobie stosującej przemoc domową zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej;
5) wydanie osobie stosującej przemoc domową zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej i przebywania na tym terenie. 
Załącznik do rozporządzenia MS z dnia 3 sierpnia 2023 r. - u. antyprzemocowa 2.0.docxOpublikował: Mariusz Olszyna
Publikacja dnia: 16.08.2023
Podpisał: Alicja Żochowska
Dokument z dnia: 22.06.2018
Dokument oglądany razy: 3 569