piątek, 21 czerwca 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 12.09.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: umieszczono: Petycja Romana Jacka Arseniuk z dnia 06.11.2023r. (wpłynęła do Sądu w dniu 22.11.2023r.) Petycja zawiera zgodę na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych wnoszącego petycję. Sposób załatwienia petycji - udzielono odpowiedzi w dniu 22.11.2023r. - przedmiot petycji nie należy do zakresu działania sądu.

Petycje

 Petycja o zmianę wszystkich zarządzeń Państwa Prezesów Sądów, w zakresie obowiązku zakrywania ust i nosa w budynkach sądów, w zakresie w jakim zarządzenia Prezesów nakładają obowiązek zakrywania nosa i ust w budynkach sądów, co do osób wykonujących na terenie sądów czynności zawodowe, służbowe i zarobkowe, a przez to dostosowanie zarządzeń do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, a mianowicie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 7 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356).

Petycja wpłynęła do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 10.09.2020r. Wnoszący wyraził zgodę na publikację danych osobowych.
Skan petycji
Decyzją z dnia 27.11.2020 roku Prezesa Sądu odmówiono uwzględniania petycji z dnia 10.09.2020r.

Petycja Romana Jacka Aresniuk z dnia 29.05.2023r. (wpłynęła do Sądu po uzupełnieniu 17.08.2023r.)

  • Petycja zawiera zgodę na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych wnoszącego petycję.
  • Sposób załatwienia petycji - udzielono odpowiedzi w dniu 11.09.2023r. - przedmiot petycji nie należy do zakresu działania sądu.Opublikował: Mariusz Olszyna
Publikacja dnia: 12.09.2023
Podpisał: Przemysław Górski
Dokument z dnia: 22.09.2020
Dokument oglądany razy: 1 798